• slidebg1
  • slidebg2
  • slidebg2
  • slidebg2
  • slidebg2
  • slidebg2

Uzņēmums piedāvā sešu veidu abonementus, kas dod iespēju maksas autostāvvietu lietotājiem izvēlēties sev visizdevīgāko veidu:
- mēneša abonements– € 25,00;
- mēneša abonements vienai noteiktai maksas autostāvvietai– € 15,00;
- sešu mēnešu abonements– € 80,00;
- sešu mēnešu abonements vienai noteiktai maksas autostāvvietai– € 45,00;
- gada abonements– € 140,00;
- gada abonements vienai noteiktai maksas autostāvvietai– € 65,00.

Sešu mēnešu un gada abonementi tiek izsniegti pamatojoties uz Jūsu iesniegto iesniegumu. Iesniegumu var iesniegt gan uzņēmuma birojā, gan arī  telefoniski. Savukārt, mēneša abonementiem nav nepieciešams iesniegums un tos var saņemt uzņēmuma birojā uz vietas.

! Maksas autostāvvietu lietotājs  par visa veida abonementiem veic priekšapmaksu (ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā) pirms to saņemšanas.

! Maksa par abonementa atjaunošanu (nozaudēšanas, nozagšanas vai transportlīdzekļa maiņas gadījumā) – € 10,00.

! Abonementi, kuri izsniegti uzrādītajam transporta līdzeklim, netiek atjaunoti!

Tiesības lietot autostāvvietu bez maksas ir:
– invalīdiem, kuru transportlīdzekļi ir aprīkoti saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām un ir CSDD stāvvietu izmantošanas karte (karti var saņemt visās CSDD nodaļās), paraugu skatīt šeit;
– operatīvā transportlīdzekļa vadītājam, pildot dienesta pienākumus, ja operatīvais transportlīdzeklis aprīkots atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām;
– transportlīdzekļu vadītājiem, kuri maksas autostāvvietā iebraukuši un apturējuši transportlīdzekļus uz laiku, kas nepārsniedz 5 minūtes.

© 2016 SIA „Liepājas autostāvvietas”