Iedzīvotāja kartes anketa

Iedzīvotāja karte – dokuments, ko maksas autostāvvietu apsaimniekotājs izsniedz tikai iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir ielas posmā, kur ierīkota maksas autostāvvieta, ar nosacījumu, ka transportlīdzeklis ir iedzīvotāja īpašumā vai valdījumā.

Iela, mājas un dzīvokļa numurs
Iedzīvotāja karte ir derīga vienu gadu
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Atbalstītie formāti: .jpg, .pdf, .png, .pmp, .gif, .tiff, .jpeg u.c.
Nospiežot nosūtīt, klients piekrīt personas datu apstrādei (klienta identifikācijas datu ievākšanai un deklarētās dzīves vietas pārbaudei, kā arī reģistrēšanai abonementu karšu izsniegšanas žurnālā), kas nepieciešama atļaujas kartes sagatavošanai un izsniegšanai