Juridiskās personas anketa

Nospiežot nosūtīt, klients piekrīt personas datu apstrādei (klienta identifikācijai un reģistrēšanai abonementu karšu izsniegšanas žurnālā), kas nepieciešama abonementu kartes sagatavošanai un izsniegšanai.