Abonementi

Uzņēmums piedāvā sešu veidu abonementus, kas dod iespēju maksas autostāvvietu lietotājiem izvēlēties sev visizdevīgāko veidu:

Sešu mēnešu un gada abonementi tiek izsniegti pamatojoties uz Jūsu iesniegto iesniegumu. Iesniegumu var iesniegt gan uzņēmuma birojā, gan arī  telefoniski. Savukārt, mēneša abonementiem nav nepieciešams iesniegums un tos var saņemt uzņēmuma birojā uz vietas.

Maksas autostāvvietu lietotājs  par visa veida abonementiem veic priekšapmaksu (ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā) pirms to saņemšanas.

Maksa par abonementa atjaunošanu (nozaudēšanas, nozagšanas vai transportlīdzekļa maiņas gadījumā) – € 10,00.

Abonementi, kuri izsniegti uzrādītajam transporta līdzeklim, netiek atjaunoti!

Tiesības lietot autostāvvietu bez maksas ir: