Vēsture

Uzņēmuma vēsture

1996. gada 20. jūnijā tiek dibināta Bezpeļņas organizācija SIA „Liepājas autostāvvietas”, kura vēlāk tiek reģistrēta kā SIA „Liepājas autostāvvietas”. SIA „Liepājas autostāvvietas” ir Liepājas pilsētas Domes izveidots pašvaldības uzņēmums. Uzņēmuma vienīgais dibinātājs un īpašnieks ir Liepājas pilsētas pašvaldība. 1999. gadā kontrolieri sāk tirgot biļetes maksas autostāvvietās. 2000. gadā tiek uzstādīts pirmais biļešu maksas automāts. 2004. gadā 9. novembrī tika veikta pārstrukturizācija uz Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Liepājas autostāvvietas”.Savukārt ar 2007. gada 30. janvāri uzņēmumam tika mainīts nosaukums no  Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Liepājas autostāvvietas” uz  sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Liepājas autostāvvietas”2010. gadā uzsākta biļešu maksas automātu nomaiņa. 2010. gada 28. oktobrī tiek pieņemti šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi „Saistošie noteikumi par Liepājas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu”. 2011. gadā tiek ieviests jauns apmaksas veids – norēķināšanās par autostāvvietu ar telefona īsziņu un notiek pirmais darījums. 2012. gada 1. jūnijā sadarbībā ar Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju ar tiek atklāta velosipēdu noma. 2013. gadā maksas autostāvvietās tiek uzsākta pakāpeniska videonovērošanas kameru uzstādīšana. Ar 2014. gadu biļešu maksas automāti tiek pārprogrammēti eiro monētu pieņemšanai. Ar 2015. gada 1. maiju stājas spēkā esošie maskas autostāvvietu tarifi. 2016. un 2017. gadā pašvaldības maksas autostāvvietas tiek aprīkotas ar atkritumu urnām. Tiek sākts darbs pie objektu skaitīšanas sistēmas ieviešanas maksas autostāvvietu teritorijā. 2018. gadā ir nomainīti visi nolietojušies biļešu maksas automāti, tiek sākti darbi pie bezkontaktu norēķinu karšu sistēmas ieviešanu.

Uzņēmuma dibināšanas mērķis

Uzņēmuma galvenais darbības mērķis ir uzlabot satiksmes organizācijas plūsmu Liepājas pilsētā, nodrošinot maksas autostāvvietu lietotājiem iespēju novietot savus transportlīdzekļus uz vienlīdzīgiem noteikumiem – izdarīt savas nepieciešamās darbības pilsētas centrā un dot vietu nākamajam autovadītājam. Tādējādi pilsētas centrā nodrošinot vienmērīgu satiksmes plūsmu, nepieblīvējot stāvvietas ar pastāvīgajiem transporta līdzekļiem.Uzņēmumā strādā 9 darbinieki, kas ir sava darba profesionāļi un to ir pierādījuši darbojoties vienotā uzņēmuma komandā. To galvenais uzdevums ir radīt ērtas un viegli pieejamas autostāvvietas dažādiem lietotājiem.
Uzņēmuma darbiniekiem  ir lieli nākotnes plāni un strādājot vienoti tie centīsies tos sasniegt un realizēt pēc iespējas ātrākā laika posmā.

Uzņēmuma pārvalde

SIA „Liepājas autostāvvietas” pārvalda dalībnieks, dalībnieku sapulce un valdes loceklis. Dalībnieku sapulces funkcijas pilda pašvaldības izvirzīts kapitāla daļu turētāju pārstāvis un valdes loceklis.
Kontroli pār finansiālo un saimniecisko uzņēmuma darbību un tās struktūrvienību darbību veic Liepājas pilsētas pašvaldības revīzijas daļa un revidentu firma.