Normatīvie akti

SIA „Liepājas autostāvvietas ”  darbību nosaka  Liepājas pilsētas Domes  2010. gada 28. oktobra apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 20 „SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS MAKSAS AUTOSTĀVVIETU APSAIMNIEKOŠANU UN LIETOŠANU” ( ar 2013. gada 14. novembrī izdarītiem grozījumiem), skatīt šeit.