Informācija par sīkdatnēm

Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA „Liepājas autostāvvietas”, adrese: Peldu iela 5, Liepāja,
LV-3401, tālrunis: 63481075, elektroniskā pasta adrese: birojs@liep-autostavvietas.lv
Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: info@fpdd.lv.

SĪKFAILU IZMANTOŠANAS NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS

Nolūks – izmantot Google karti ar stāvvietu atrašanās vietām, lai nodrošinātu klientiem ērtāku un mūsdienīgāku risinājumu autostāvvietu sameklēšanai.

Ja lietotājs apstiprina sīkfailu pieņemšanu, tad sīkfailu izmantošanas tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts) un lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkfailiem (t.sk. informāciju, ka personas dati tiek nodoti trešajām personām, iespējams arī, ārpus Eiropas savienības/ Eiropas ekonomiskās zonas), to izmantošanas nolūkiem.

Nolūks – nodrošināt Liepājas autostāvvietas tīmekļa vietnes www.liepau.lv darbību un
pamatfunkcijas.

Noraidot sīkfailus vai nesniedzot piekrišanu, lietotājs noraida visus neobligātos un trešo pušu
sīkfailus, ko izmanto šī tīmekļa vietne, izņemot nepieciešamos sīkfailus, kuri ir nepieciešami
tīmekļa vietnes darbības un pamatfunkciju nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas
6.panta 1.punkta f)apakšpunkts).

PERSONAS PIEKRIŠANAS / NORAIDĪŠANAS ATCELŠANA UN SĪKFAILU IZMANTOŠANAS
IEROBEŽOŠANA

Liepājas autostāvvietas tīmekļa vietnes paziņojumā par sīkfailu izmantošanu lietotājs var
ierobežot gan neobligāto, gan trešo pušu sīkfailu izmantošanu nospiežot pogu “Neatļaut
sīkdatnes”. Sīkfailu iestatījumus lietotājs var mainīt jebkurā laikā, noklikšķinot Liepājas
autostāvvietas tīmekļa vietnes kājenē saiti “Sīkdatņu iestatījumi” un pēc tam veicot attiecīgo
izvēli.
Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā izmantot dažādus sīkfailu bloķētājus, vai mainīt sīkfailu
iestatījumus savā pārlūkprogrammā, vai dzēst sīkfailus savos interneta pārlūkprogrammas
iestatījumos.

TĪMEKĻA VIETNE IZMANTIE SĪKFAILI

Liepājas autostāvvietas tīmekļa vietne (www.liepau.lv) izmanto sīkfailus (arī zināmi
kā sīkdatnes, cookies), kas iegūst tīmekļa vietnes lietotāja personas datus (IP adresi un ar vietnes
apmeklējumu saistīto informāciju datumu, laiku).
Tīmekļa vietnē tiek izmantotas šāda veida sīkdatnes:

NEPIECIEŠAMIE SĪKFAILI

Lai nodrošinātu pašas vietnes darbību kā tādu, sīkfailu pieņemšanu vai noraidīšanu.

Sīkfaila
nosaukums
Sīkfaila
īpašnieks
Derīguma
termiņš
Izmantošanas mērķis
_wpfuuidliepau.lv1 gads 1
mēnesis
Tiek izmantots tiešsaistes veidlapas
risinājuma nodrošināšanai.
cmplz_banner-statusliepau.lv1 gadsGlabā informāciju par to vai
reklāmkarogs ir noraidīts un kāda
izvēle ir izdarīta.
cmplz_policy_idliepau.lv1 gadsGlabā pieņemto sīkfailu ID.
cmplz_consented_services liepau.lv1 gadsGlabā informāciju par pielāgoto
sīkdatņu izvēli.
cmplz_functionalliepau.lv1 gadsGlabā funkcionālo sīkfailu piekrišanas
iestatījumus.
cmplz_preferencesliepau.lv1 gadsGlabā tehnisko sīkfailu piekrišanas
iestatījumus.
cmplz_statistics
liepau.lv1 gadsGlabā statistikas sīkfailu piekrišanas
iestatījumus.
cmplz_marketingliepau.lv1 gadsGlabā mārketinga sīkfailu piekrišanas
iestatījumus.

MĀRKETINGA SĪKFAILI

Trešās puses sīkfaili ir sīkfaili no tīmekļa vietnēm vai ārpakalpojumiem, kas tiek izmantoti šajā
tīmekļa vietnē, bet nepieder mums, piemēram, lai nodrošinātu Google kartes izmantošanu.

Sīkfaila
nosaukums
Sīkfaila
īpašnieks
Derīguma
termiņš
Izmantošanas mērķis
NID google.com6 mēnešiReģistrē unikālu ID, kas identificē lietotāja
ierīci atgriežoties tīmekļa vietnē. ID pēc tam
tiek izmantots mērķētām reklāmām.
Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ!

PERSONAS DATU IESPĒJAMIE SAŅĒMĒJI

Personas datu saņēmēji ir Liepājas autostāvvietas atbildīgie darbinieki, nolīgtais tīmekļu vietnes
uzturētājs un atsevišķos gadījumos 3.puse, kas nodrošina kādu no tīmekļa vietnē ievietotajiem
pakalpojumiem vai funkcijām, pēc lietotāja sniegtās piekrišanas.

LIETOTĀJA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Informējam, ka lietotajām kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt
apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu
lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī
iebilst pret apstrādi. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu lietotāja personas
datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.