Tarifi

Maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksa


Tarifi:


Autostāvvietu priekšapmaksu var veikt:


Maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa

Ja maksas autostāvvietu lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu vai samaksu apliecinošs dokuments nav novietots saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā, vai priekšapmaksas laiks ir beidzies, maksas autostāvvietu kontrolieris sagatavo un piestiprina pie transportlīdzekļa priekšējā vējstikla vadītāja pusē maksas autostāvvietu lietotājam paziņojumu par pēcapmaksu trīskāršā pilnas dienas tarifa apmērā – 15,00 euro.

Abonementi

Abonements ir elektroniskā formātā noformēts dokuments, ko autostāvvietu apsaimniekotājs noformē maksas autostāvvietu lietotājiem, kuri ir samaksājuši par maksas autostāvvietu izmantošanu laikā posmā no mēneša līdz gadam.

Cenas:


! Apliecības "Goda ģimene" īpašniekiem ir tiesības saņemt 30% atlaidi abonementu iegādei.
! Izmantot autostāvvietu bezmaksas var tie transportlīdzekļu vadītāji, kuri iebraukuši maksas stāvvietā un apturējuši transportlīdzekli uz laiku, kas nepārsniedz 5 minūtes.
! Tiesības lietot maksas autostāvvietas bez maksas ir:

1. invalīdiem, kuru transportlīdzekļi ir aprīkoti saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām
2. operatīvā transportlīdzekļa vadītājam, pildot dienesta pienākumus, ja operatīvais transportlīdzeklis aprīkots atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām
3. elektromobiļu vadītājiem