Rekvizīti

SIA „Liepājas autostāvvietas”
Reģ. Nr. LV 40003298707
Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Banka: „Swedbank” AS
Bankas kods: HABALV2X
Bankas konts: LV04HABA0551025489799