Jūrmalas parka zona

Darbības laiks:

 • No 01.05.-30.09 katru dienu 8.00-20.00, izņemot svētku diena.

Autostāvvietas:

 • Miķeļa Valtera iela, Nr. 31
 • Liepu iela, Nr. 41
 • Jūrmalas iela, Nr. 51

Tarifi:

 • 30 min– bezmaksas (reģistrējot autostāvvietu Mobilly, Europark vai Carsleep aplikācijā)
 • 1 st.– € 1,00
 • Katra nākamā stunda papildus € 1,00

Norēķināšanās kārtība jeb priekšapmaksa:

            Samaksa,  ko  maksas  autostāvvietas  lietotājs  veic, iegādājoties kādu no abonementiem vai veicot maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, izmantojot mobilo norēķinu sistēmas apmaksas pakalpojumu.

 • Mobilly aplikācija
 • Europark aplikācija
 • Carsleep aplikācija
 • Sūtot SMS MSTART AUTONr L2 uz numuru 1859
 • Invalīda karte*
 • Atļaujas karte*
 • Iedzīvotāja karte
 • Abonements
 • Invalīda karte un atļaujas karte jānovieto uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa tā, lai autostāvvietas kontrolieriem būtu iespējams pārliecināties par šī dokumenta esamību un saturu, t.i. jābūt saskatāmai lietotāja informācijai, derīguma termiņam, dokumenta numuram un aizsardzības uzlīmēm.

Abonementi:

            Abonements ir elektroniskā formātā noformēts dokuments, ko autostāvvietu apsaimniekotājs noformē maksas autostāvvietu lietotājiem, kuri ir samaksājuši par maksas autostāvvietu izmantošanu laikā posmā no mēneša līdz gadam.

 • Mēneša abonements vienai noteiktai stāvvietai- 25.00 EUR
 • 6 mēnešu abonements vienai noteiktai stāvvietai- 80.00 EUR
 • Mēneša abonements visām SIA “Liepājas autostāvvietas” stāvvietām- 35.00 EUR
 • 6 mēnešu abonements visām SIA “Liepājas autostāvvietas” stāvvietām – 115.00 EUR
 • Gada abonements visām SIA “Liepājas autostāvvietas” stāvvietām- 200.00 EUR

Iedzīvotāja karte

            Elektroniskā formātā noformēts dokuments maksas autostāvvietu lietošanai uz gadu, ko maksas autostāvvietu apsaimniekotājs noformē iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir ielas posmā, kur ir ierīkota maksas autostāvvieta, ar nosacījumu, ka šis transportlīdzeklis ir iedzīvotāja īpašumā vai valdījumā.

 • Noformēšanas maksa- 10.00 EUR

Kontrole un pēcapmaksa:

Samaksa, ko maksas autostāvvietas lietotājs veic gadījumos, ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu.             Maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanu un priekšapmaksas kontroli veic maksas autostāvvietu kontrolieri, kuri kontrolē, vai maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu atbilstoši Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Saistošo noteikumu Nr.18 prasībām.

Ja maksas autostāvvietu lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, maksas autostāvvietu kontrolieris sagatavo un piestiprina pie transportlīdzekļa priekšējā vējstikla vadītāja pusē maksas autostāvvietu lietotājam paziņojumu par pēcapmaksu trīskāršā pilnas dienas tarifa apmērā – 36,00 euro.*             Maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa jāveic 30 dienu laikā no paziņojuma sastādīšanas dienas paziņojumā norādītajā kārtībā. Samaksājot pēcapmaksu 14 dienu laikā, tiek piemērota atlaide 50% apmērā no kopējās pēcapmaksas summas.

Pēcapmaksu piemēro šādos gadījumos:

 • ja maksas autostāvvietas lietošanas laiks pārsniedz 5 minūtes un nav veikta autostāvvietas lietošanas priekšapmaksa ar mobilajām lietotnēm, SMS apmaksas pakalpojumu, iedzīvotāja karti, atļaujas karti vai abonementu;
 • ir veikta priekšapmaksa par paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku, bet faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par vairāk nekā 15 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku;
 • veicot priekšapmaksu nepareizi norādīts transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;
 • ja uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa nav novietots derīgs autostāvvietas lietošanas dokuments (iedzīvotāja karte, atļaujas karte vai abonements, invalīdu stāvvietu izmantošanas karte) vai arī dokuments ir novietots, bet nav saskatāms tā numurs, derīguma termiņš un aizsardzības uzlīmes;

Informācija par pēcapmaksas paziņojumiem ir pieejama mājas lapā- https://carsleep.eu/web#/fines