Elektrouzlāde

Elektromobiļu uzlādes iespēja Liepājas pilsētas centrā pie “Pētertirgus” – sadarbībā ar ELEKTRUM.